Khách sạn QUEEN nha trang giá chỉ: 190.000 VND

35 phòng

190,000 VNĐ
KHÁCH SẠN QUEEN 2 NHA TRANG GIÁ CHỈ 190.000 VND

30 phòng

96A1/11 đường Trần Phú

190,000 VNĐ
Khách sạn QUEEN 7 nha trang giá chỉ: 190.000 VND

40 phòng

190,000 VNĐ
Khách sạn QUEEN 3 nha trang giá chỉ: 190.000VND

45 phòng

190,000 VNĐ