KHÁCH SẠN NHA TRANG TRÊN ĐƯỜNG TRẦN PHÚ - HT3 HOTEL NHA TRANG

20 phòng

180,000 VNĐ
KHÁCH SẠN NHA TRANG TRÊN ĐƯỜNG TRẦN PHÚ - HT3 HOTEL NHA TRANG (1 SAO)

20 phòng

180,000 VNĐ
KHÁCH SẠN NHA TRANG TRÊN ĐƯỜNG TRẦN PHÚ - QUEEN HOTEL NHA TRANG (2 SAO)

20 phòng

96B1/13 Trần Phú - Nha Trang

KHÁCH SẠN NHA TRANG TRÊN ĐƯỜNG TRẦN PHÚ - SHERATON  (5 SAO)

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG TRÊN ĐƯỜNG TRẦN PHÚ - QUANG VINH  (2 SAO)

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG TRÊN ĐƯỜNG TRẦN PHÚ - NOVOTEL (4 SAO)

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - TRÍ QUÂN NHA TRANG

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - NICE NHA TRANG (2 SAO)

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG KALAMBAK HOTEL NHA TRANG

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - APUS NHA TRANG (3 SAO)

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - BIDV NHA TRANG (3 SAO)

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - CẨM TIÊN NHA TRANG

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - 4H NHA TRANG

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG BIỆT THỰ - ZALO HOTEL NHA TRANG

20 phòng