KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - TRÍ QUÂN NHA TRANG

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - NICE NHA TRANG (2 SAO)

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG KALAMBAK HOTEL NHA TRANG

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - APUS NHA TRANG (3 SAO)

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - BIDV NHA TRANG (3 SAO)

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - CẨM TIÊN NHA TRANG

20 phòng

KHÁCH SẠN NHA TRANG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - 4H NHA TRANG

20 phòng