Bảng giá vé tắm bùn I-Resort Nha Trang

Xe điện

Hằng ngày

8AM - 8PM

200,000 VNĐ